Kontrollansvarig

Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram förslag till kontrollplan.

Kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.
Redan vid ansökan av bygglov ska måste kontrollansvarig vara utsedd.

När ett bygglov har beviljats hålls ett tekniskt samråd hos byggnadsnämnden.
Där ska byggherren lämna in förslag till kontrollplan och övriga handlingar så som bevis om tecknad byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd, konstruktionsritningar, geoteknisk undersökning mm. Dessa krävs för att byggnadsnämnden ska kunna lämna startbesked.

Den kontrollansvarige deltar vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

När bygget är slutfört ska ett slutsamråd hållas på byggarbetsplatsen. Där redovisar den kontrollansvarige om kontrollplanen följts, sitt utlåtande och övrig dokumentation.

Om byggherren och kontrollansvarig kan visa att kontrollplanen och andra villkor är uppfyllda utfärdar byggnadsnämnden ett slutbesked och byggnaden får tas i bruk.
Att invänta slutbesked är viktigt. Annars kan en sanktionsavgift tas ut av byggnadsnämnden.

Kvalitetssäkra ditt projekt!
Vill du känna dig trygg och ha koll på bygget? Välkommen att anlita Total Byggkoll.

Certifierad kontrollansvarig
Från och med 2012-12-13 är jag certifierad kontrollansvarig med behörighet K (komplicerade byggnader).
SITAC Certifikat

Frågor eller funderingar?
Tveka inte att kontakta oss för mer information.