Behöver du hjälp att ta ditt byggprojekt från idé till avslut?

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA TOTAL BYGGKOLL!

Välkommen till Total Byggkoll – konsultföretaget som erbjuder support under byggprocessen. Allt från idé till det slutgiltiga genomförandet.

Uppdragen omfattar planering, koordinering och projektledning av små och medelstora projekt inom bygg och renovering.

Tillsammans med byggherren tar jag fram förslag till kontrollplan. Kontrollansvarig ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

LÄS MER »

När du anlitar Total Byggkoll får du inte bara en byggprojektledare utan även en ansvarskännande partner med gott omdöme med i ditt bygge.

LÄS MER »

Med åren har det blivit en hel del projekt samt uppdrag som kontrollansvarig och projektledare. Här kan du se några av referensprojekten.

LÄS MER »