Från projektidé till avslut

Behöver du hjälp att ta ditt projekt från idé till  avslut?
Total Byggkoll kommer alltid att rekommendera kvalitativa lösningar utifrån dina behov och förväntningar.

Exempel på tjänster som ingår i bygg & projektledning:
  • Kontrollansvarig enl nya PBL
  • Framtagande av A och K-ritningar
  • Kalkyler
  • Tidplaner
  • Bygglov
  • Upphandling entreprenörer
  • Materialinköp
  • Byggledning
Ditt byggprojekt bevakas och säkras

Jag ser till att projektet löper smidigt. Rätt insats, vid rätt tidpunkt och i avtalad tid.
Det blir inte bara tidseffektivt utan även kostnadseffektivt.

Frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta mig för mer information.