Bygg & Projektledning

Behöver du hjälp att ta ditt projekt från idé till  avslut?
Total Byggkoll rekommenderar alltid kvalitativa lösningar utifrån kundens behov och förväntningar.

Exempel på tjänster som ingår i bygg & projektledning:

  • Kontrollansvarig enl nya PBL
  • Framtagande av A och K-ritningar
  • Kalkyler
  • Tidplaner
  • Bygglov
  • Byggarbetsmiljösamordnare enl AML, BAS P/BAS U
  • Upphandling entreprenörer
  • Materialinköp
  • Byggledning

Bevakar och säkrar ditt projekt
Vi ser till att projektet löper smidigt. Rätt insats, vid rätt tidpunkt och i avtalad tid.
Det blir inte bara tidseffektivt utan även kostnadseffektivt.

När du anlitar Total Byggkoll, får du en ansvarskännande partner med gott omdöme, som bevakar era intressen under projektets gång.

Frågor eller funderingar?
Tveka inte att kontakta oss för mer information.