Bygglov

Innan du bygger behövs Bygglov
Innan man bygger något måste man ofta ansöka om bygglov och göra en bygganmälan. Bygglov ansöker du hos kommunen där du vill bygga. Observera att en kontrollansvarig måste vara utsedd när bygglovet lämnas in. Byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd prövar om de krav som samhället ställer på placering och utformning är uppfyllda. Om det inte finns några hinder får du ett tillstånd som kallas bygglov.

Senast tre veckor innan man börjar bygga ska man göra en bygganmälan till kommunen.

Den kontrollansvarige ska enl plan- och bygglagen hjälpa byggherren att bland annat se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att bygglagsstiftningens krav kan uppfyllas.

Låt oss sköta kontakten med myndigheterna
När du anlitar Total Byggkoll, får du en smidig och enkel process i kontakten med myndigheter och som kontrollansvarig.

Har du frågor eller funderingar om bygglov?
Tveka inte att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig att ansöka och hantera bygglov i Umeå.