Certifierad Kontrollansvarig

Från och med 2012-12-13 är Bengt Nylén på Total Byggkoll certifierad kontrollansvarig med behörighet K för komplicerade byggnader.

Information om Certifierad Kontrollansvarig

För vissa byggobjekt med krav på lov eller anmälan fordras fr o m 2 maj 2011 en Kontrollansvarig enligt PBL, Plan- och bygglagen. Tidigare kallades motsvarande roll för Kvalitetsansvarig. Den Kontrollansvarige ska styrka sin kompetens genom ett certifikat utfärdat enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:14 KA4).

Certifierad Kontrollansvarig

Kvalitetssäkra ditt projekt!
Vill du känna dig trygg och ha koll på bygget? Välkommen att anlita Total Byggkoll.

Få hjälp med Bygglov i Umeå.