Med stor erfarenhet av byggbranschen vet vi att det är mycket som skall ordnas och som måste fungera under en byggprocess.

En Bygglovsprocess är normalt uppdelad i olika delar som beskriver hur ditt byggprojekt skall gå från idé till dessa att ni flyttar in. Alla delar är viktiga och varje kommun har information om vad dessa innefattar och hur dessa skall byggas upp. Exempel på olika delar i en byggprocess är:

1. Beskrivning av vad som får byggas. Varje kommun skall kunna beskriva vad du får bygga i ditt område.
2. Lov eller anmälan. Ta reda på om de du vill bygga kräver bygglovsansökan eller en anmälan?
3. Ansökningen. Information om hur du förbereder din ansökan.
4. Handläggning. Här jobbar kommunen med din inlämnade ansökan fram till dessa att det kommer ett beslut.
5. Startbesked. Innan du får börja bygga behöver du normalt förutom att få ett beviljat bygglov även ett skriftligt startbesked från kommunen.
6. Innan inflyttning. När en byggprocess är igång ska normalt en byggnadsinspektören besöka arbetsplatsen för inspektion.

Total Byggkoll kan hjälpa dig och underlätta i alla delar av Byggprocessen. Kontakta oss för mer information.

Men vänta inte ansök om Bygglov i Umeå nu då handläggningstiderna kan vara väldigt långa i vissa kommuner råder vi dig att ansöka så snart som du har alla bygglovshandlingar klara.

Säkra byggprocessen
Anlita Total Byggkoll till olika delar av byggprocessen såsom Bygglov.