När ska du utse en kontrollansvarig?
Om ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska enl plan- och bygglagen hjälpa byggherren att bland annat se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att bygglagsstiftningens krav kan uppfyllas.