Är du aktiv i bostadsrättsföreningen och ni står inför ombyggnationer?
Då är det viktigt att hålla tidsplaner, budget och kvalitet för att inte projektet ska bli mer kostsamt än vad som tänkts. Kontakta oss och vi tar ett förutsättningslöst möte där vi kan informera om just detta.

Besöket är helt kostnadsfritt.

Välkommen att kontakta oss