Numera är jag certifierad kontrollansvarig med behörighet K (komplicerade byggnader).

“Nya övergångsregler antogs av Sveriges riksdag 2012-12-05. Reglerna gäller från 1 januari 2013 och innebär följande: Den som avser att ta uppdrag som kontrollansvarig i byggprojekt ska vara certifierad. Om det finns synnerliga skäl kan en kommun få anta en person som ännu inte blivit certifierad. Med synnerliga skäl avses exempelvis om det inte finns någon certifierad kontrollansvarig att tillgå inom rimligt avstånd och inom rimlig tid, samt att konstnaden att få tillgång till en kontrollansvarig i en sådan situation skulle bli oskäligt hög i förhållande till byggkostnaden. Övergångsregeln gäller endast i 6 månader och upphör 2013-06-31.”

certifikat

http://www.sp.se/sv/index/services/ka_sida/Sidor/default.aspx